6.10.2010

Puisi Dzikir

Glory be to Allah..

All praise be to Allah..

Allah is Great..

Subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah,subhanallah...

Alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah,alhamdulillah...

Allahu Akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar,allahu akbar...

Laa ilaha illallahu wahdanu laa syariikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syaiin qadiiru..

amin.amin.amin.

(Maha Bagi Allah, Segala Puji Allah, Allah Maha Besar, Tidak ada Tuhan selain Allah, sendiri-Nya, tak ada sekutu bagi-Nya Kerajaan, bagi-Nya pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu):)

No comments:

Post a Comment

leave your comment before leaving ;)
i will reply as soon as i can here and i will visit you back..
thanks, i love comments ;D